logistyczna batalia w lecie 1920 roku

logistyczna batalia w lecie 1920 roku

sosnkowski 1920 bitwa warszawska

 Latem 1920 roku wojna polsko-sowiecka trwająca nieprzerwanie od grudnia 1918 roku zmierzała w decydującą fazę. Rzeczypospolita stanęła w obliczu ogromnego wyzwania logistycznego. Okres ten był jednym z najważniejszych momentów w historii Polski, która dopiero co – po 123 latach zniewolenia – odzyskała niepodległość.

czas nagli

 Lipiec był ostatnim miesiącem, w którym istniała możliwość wydania odpowiednich zarządzeń mających decydujący wpływ na przebieg wojny. Wiceminister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski, który był odpowiedzialny za całość zagadnień na zapleczu frontu, wydał odpowiednie rozkazy m.in. powołując Armię Ochotniczą, w której szeregi wstąpiło ponad 100 tysięcy żołnierzy. Wdrożył porządek i dyscyplinę na tyłach cofających się wojsk, wprowadzając sądy doraźne, ukracając dezercję oraz wystąpienia antyżydowskie. Zmobilizował całe społeczeństwo do wydatnego wsparcia polskiego wysiłku wojennego, a także zorganizował dostawy broni, amunicji, sprzętu, wyposażenia, żywności, medykamentów i innych niezbędnych materiałów wojennych.

W celu utrzymania zdolności bojowej gen. Sosnkowski nakazał ufortyfikowanie trójkąta obronnego Modlin-Zegrze-Warszawa oraz koordynował przygotowania stolicy do obrony. Jak pisał o nim marsz. Piłsudski:

„Dzięki nadzwyczajnej energii, którą dla Warszawy rozwinął gen. Sosnkowski, od razu rzucała się w oczy ogromna, dotąd nieznana u nas na wojnie, obsada artylerii”

niekonwencjonalne metody

Generał znalazł odpowiednie sposoby dostarczenia zaopatrzenia na front. Niekonwencjonalne metody wiceministra spraw wojskowych doprowadziły do przemycenia zakupionych nielegalnie samolotów z Niemiec do Polski, czy sprowadzenie koni zdobywanych takim samym sposobem w Rumunii. Ze względu na swoje kontakty z rządem i armią węgierską, przyspieszył dostawę amunicji z Węgier, która dotarła do Polski tuż przed głównym natarciem bolszewickim na Warszawę. Zorganizowanie odpowiedniego systemu logistycznego było więc jednym z kluczowych czynników w nadchodzącej kontrofensywie.

wybitny organizator

Bitwa warszawska była punktem zwrotnym w wojnie polsko-sowieckiej i miała ogromne znaczenie dla historii Polski oraz Europy. Zwycięstwo Wojska Polskiego zatrzymało Armię Czerwoną i położyło kres jej dalszym planom ekspansji na Europe. Podczas logistycznego wsparcia bitwy warszawskiej w lecie 1920 roku, generał Kazimierz Sosnkowski wykazał się wszechstronnością, a przede wszystkim wybitnym talentem organizatorskim. Wcześniej – prawie od początków 1919 roku – budował Siły Zbrojne Rzeczypospolitej organizując i modernizując ich struktury oraz zapewniając odpowiednie zaopatrzenie w postaci materiałów wojennych. Determinacja i umiejętności legionowego „Szefa” przyczyniły się do sukcesu Wojska Polskiego w starciu z Bolszewikami. Dzięki Sosnkowskiego działalności na zapleczu frontu, Polska była w stanie utrzymać zdolność bojową i odeprzeć ofensywę sowiecką. Wnioski z tej logistycznej batalii w lecie 1920 roku są niezwykle cenne i aktualne do dzisiaj. Pokazuje ona, że nawet w najtrudniejszych warunkach, zorganizowany system logistyczny może być kluczem do sukcesu militarnej operacji.

 

 

gen sosnkowski 1921

Bibliografia:

1. Babiński  S. (1988) Kazimierz Sosnkowski. Myśl - praca - walka. Przyczynki do monografii oraz uzupełnienia do materiałów historycznych Kazimierza Sosnkowskiego, Veritas,

2. Klimecki M. (2005) Kazimierz Sosnkowski minister Spraw Wojskowych 9 VIII- 1920- 26 V 1923 oraz 13 XII 1923- 17 II 1924 [w;] Ministrowie spraw Wojskowych 1918-1944. Z badań nad polityką wojskową Polski (red.) Jabłonowski M., Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

3. Podhorodecki P. (2020) Zapomniana batalia 1920 r. [w;] Polska Zbrojna. Historia (red.) Putkiewicz A., Wojskowy Instytut Wydawniczy, nr. 2 (14)