Bóg, Honor i Ojczyzna
Sosnkowski bóg honor ojczyzna

Symbol wartości

bóg honor i ojczyzna

28 października 1943 roku na wniosek Naczelnego Wodza generała Kazimierza Sosnkowskiego Prezydent RP zatwierdził dekretem napis ,,Bóg, Honor i Ojczyzna" na sztandarach Polskich Sił Zbrojnych. To motto stało się symbolem wartości, które łączyły polskich żołnierzy w ich walce o wolność i niezależność. Te trzy słowa wyrażają głęboką wiarę, szacunek dla wartości moralnych oraz nierozerwalną więź z własną ojczyzną. Decyzja o wprowadzeniu tego hasła na sztandary była wyrazem determinacji i ducha patriotyzmu, który w tamtych trudnych czasach napędzał Polskie Siły Zbrojne. Hasło to stałe przypominało polskim żołnierzom o ich misji i wartościach, które reprezentowali na polu bitwy. To wydarzenie jest istotnym elementem historii Polski, świadczącym o odwadze i wierności dla najważniejszych ideałów narodowych.