Link do płatności za pomocą serwisu

otwiera się po kliknięciu na wybraną cegiełkę. Cegiełki przesłane zostaną przesyłką pocztową na wskazany adres.

Cegiełka na budowę pomnika 50 PLN
Cegiełka na budowę pomnika 100 PLN
Cegiełka na budowę pomnika 200 PLN
Cegiełka na budowę pomnika 500 PLN
Cegiełka na budowę pomnika 1000 PLN