Gipsowy model rzeźby (skala 1 : 5).

Autor modelu: artysta-rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz

stanislawszwechowicz.pl