Sosnkowski, a sprawa Francji

Sosnkowski, a sprawa Francji

delagacja na pogrzeb Króla Anglii JErzego V

pożyczka Francuska

Stosunki Polsko-Francuskie na początku lat 20 kształtowały się pod wpływem ówczesnego ministra spraw wojskowych gen. Kazimierza Sosnkowskiego, co w roku 1921 r. zakończyło się podpisaniem konwencji wojskowej  zobowiązującej oba państwa do udzielenia sobie pomocy w wypadku ataku Niemiec, a w przypadku agresji Rosji Sowieckiej, Francja miała wesprzeć materiałami wojskowymi oraz doradztwem wojskowym.

Generał cieszący się szacunkiem i zaufaniem francuskich władz decyzyjnych podjął próbę odtworzenia stosunków z lat 20 na rzecz zbliżenia obu stron. Na przełomie 1935 i 1936 r. Sosnkowski na własną rękę rozpoczął starania o paromiliardową pożyczkę francuską. Do kontynuowania rozmów na ten temat doszło niedługo później, mianowicie po pogrzebie króla Anglii Jerzego V, na który generał Kazimierz Sosnkowski został mianowany szefem Polskiej delegacji, a także reprezentował wtedy Prezydenta RP. Wracając z uroczystości pogrzebowych na zaproszenie generała Gamelina Sosnkowski w charakterze prywatnym udał się do Paryża. Przeprowadził tam szereg rozmów z członkami rządu i wyższymi dowódcami wojskowymi, w których poruszył sprawę budowy szerszego sojuszu m.in. z Czechosłowacją. Istotnym jest fakt, że wynegocjował on także kredyt na dozbrojenie i rozwój Wojska Polskiego. Podczas jednej z rozmów z ministrem Mandelem, Sosnkowski oświadczył, że "w przypadku ujawnienia zamiarów Hitlera wprowadzenia wojsk do Nadrenii Polska dopełni wszystkich swoich zobowiązań sojuszniczych".

nadrenia - pierwsza bitwa przegrana przez zachód

Po powrocie do Warszawy odbyła się rozmowa z ministrem spraw zagranicznych - Beckiem, podczas której Generał opisał przebieg negocjacji z Francuzami i zażądał wysłania natychmiastowej noty potwierdzającej zajęte przez niego stanowisko w Paryżu. Beck nie zgodził się na te żądania.

Generał Sosnkowski miał inną wizję polityki zagranicznej niż Józef Beck. Miał dość przekomarzania się z Francją i polityki antyczeskiej. Twierdził, że należy zastąpić ją działaniami na rzecz współpracy Polsko-Francusko-Czeskiej i zaciśnięcia istniejących sojuszy. Zdaniem generała sprawa reokupacji Nadrenii była pierwszą wielką bitwą przegraną przez Zachód.
Jak zwykle bywało, owe zasługi na rzecz ponownego zbliżenia Polski i Francji oraz sprawa pożyczki zostały skrzętnie pominięte przez Mościckiego, Rydza Śmigłego i Becka, a walka w obozie piłsudczykowskim prowadziła do neutralizacji i odsuwania szefa na coraz dalszy plan.

Bibliografia

Stanisław Babiński " myśl-praca-walka"

Andrzej Wojtaszek " Rola generała Kazimierza Sosnkowskiego w kształtowaniu stosunków Polsko-Francuskich w okresie II Rzeczpospolitej"

Michał Klimecki - Kazimierz Sosnkowski minister Spraw Wojskowych 9 VIII- 1920- 26 V 1923 oraz 13 XII 1923- 17 II 1924, [w;]  Ministrowie spraw Wojskowych 1918-1944. Z badań nad polityką wojskową Polski, (red.)  Marek Jabłonowski, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora